Економіка

MASTER Бухгалтерія – українська програма для бухгалтерського обліку

Незважаючи на тенденцію попиту на вузькоспеціалізованих фахівців, роботодавці прагнуть знайти співробітників, обізнаних на багатьох програмах, в т.ч. і щодо ведення бухгалтерського обліку. 

У вересні 2017-го на ринку з’явилося українське рішення для ведення обліку на підприємствах малого, середнього бізнесу та в державних установах — MASTER:Бухгалтерія. Компанія IT-Enterprise — розробник новинки — до цього спеціалізувалася на впровадженні виключно комплексних ERP-систем для великого бізнесу. Понад 30 років досвіду було консолідовано в MASTER:Бухгалтерію. По суті, підприємства малого, середнього бізнесу і державні установи наразі можуть користуватися програмним забезпеченням, яким послуговуються компанії світового рівня.

Розпочати роботу з MASTER: Бухгалтерія дуже просто. В головному меню, після натискання на кнопку «Налаштування параметрів обліку» починається робота з системою. В цьому розділі вноситься вся необхідна інформація про компанію: банківські реквізити, адреса, контакти керівника та головного бухгалтера тощо. В розділі «Загальносистемні довідники» користувачам уже доступні стандартні довідники. В програмі можна заповнити довідники автоматично, просто завантаживши їх з інших систем бухгалтерського обліку, які використовувались на підприємстві раніше.

Тут же визначаються основні параметри податку на додану вартість, критерії округлення та форми звітів, які формуються для автоматичного завантаження у систему подачі звітності. Таким чином, MASTER:Бухгалтерія дозволяє автоматично формувати та завантажувати звітність компанії без зайвих зусиль.

Функціональність MASTER:Бухгалтерії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В програмі MASTER:Бухгалтерія забезпечено можливість вести облік банківських операцій, формувати і друкувати платіжні доручення, відправляти платіжні доручення через клієнт-банк, завантажувати виписки банку. Користувачі мають можливість формувати та передавати в банк заявки на купівлю та продаж валюти за допомогою системи «клієнт-банк». В системі налаштовано типові звіти про рух грошових коштів на банківських рахунках на вказану дату по видах витрат. Крім того, в MASTER:Бухгалтерії забезпечена можливість облікувати операції по касі, створювати та друкувати прибуткові та видаткові касові ордери, формувати касові книги, формувати реєстр прибуткових та видаткових касових ордерів.

Програмне забезпечення забезпечує контроль за цільовим використанням готівкових коштів. Воно також містить документи, за допомогою яких ведуться операції з підзвітними особами — наказ на відрядження, авансовий звіт, тощо.

Модуль операцій «Продажі» дає можливість формувати та друкувати рахунки покупцям, на основі рахунку за зразком формувати документи реалізації товарів та послуг, створювати податкову накладну покупцям. Програма забезпечує можливість пов’язувати документи для відстеження ланцюжків документообігу.

У системі налаштовані документи для обліку повернення товарів від покупця. Система забезпечує можливість вести облік операцій в роздрібній торгівлі та за договорами комісії, формувати акти звірки та проводити інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості.

У модулі «Покупки» міститься функціональність для обліку операцій придбання товарів та послуг. Система MASTER:Бухгалтерія забезпечує ведення договору с постачальником. Програма передбачає внесення рахунку покупця, з якого формується план та проведення платежу, платіжне доручення, прихід від постачальника, надходження додаткових витрат.

В системі налаштовано автоматичний імпорт вхідних податкових накладних у фоновому режимі, перевірка та завантаження зареєстрованих податкових накладних від постачальника. Цей модуль забезпечує ведення операції за договорами комісії комітента, операції з імпорту.

Окремим модулем забезпечується ведення бухгалтерського обліку складських операцій. Програма MASTER:Бухгалтерія забезпечує ведення операцій з оприходування товару на склад, переміщення та видачі у виробництво. У системі передбачена можливість організації інвентаризації та відображення її результатів, забезпечено введення різних видів цін. Користувачі можуть переглянути залишки товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за допомогою оборотно-сальдової відомості по ТМЦ.

Модуль бухгалтерського обліку «Виробництво» дає змогу вести облік виробничих витрат в розрізі замовлень, статей витрат та об’єктів витрат, забезпечує автоматичне розподілення загальновиробничих витрат. В програмі реалізовано ведення обліку операцій переробки. Також є можливість проведення інвентаризації незавершеного виробництва.

У модулі «ОЗ та НМА» реалізовано облік основних засобів та нематеріальних активів. Система забезпечує можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку основних засобів. В MASTER:Бухгалтерії налаштовані документи введення в експлуатацію, передачі в монтаж, переміщення, списання, розукомплектації та комплектації основних засобів. В системі також налаштовані документи, які обліковують операції із оренди, передачі в заставу основних засобів. Також автоматично нараховується амортизація, забезпечено проведення інвентаризації, переоцінки, індексації основних засобів. Система містить відомості залишків та руху основних засобів та нематеріальних активів, звіт по амортизації. Ви навіть можете вести облік дорогоцінних металів.

У системі забезпечене паралельне ведення податкового обліку, який організовано на основі первинних документів. До документів реалізації формується податкова накладна покупця, до документів приходу завантажується та виконується прив’язка вхідної накладної. Також ведеться реєстр виданих та отриманих податкових накладних. Програма надає змогу ведення розрахунків з контрагентами за договорами та рахунками. Це дає змогу автоматичного формування податкових накладних з урахуванням першої події. В системі автоматично розраховується декларація по податку на додану вартість і прибуток.

У MASTER:Бухгалтерії присутні модулі «Кадри» та «Зарплата». Програма дозволяє ведення особових карток, призначення переміщення працівників, ведення обліку відпусток та лікарняних. Система забезпечує розрахунок зарплати та формує звітність по персоніфікації (Форма 1ДФ, Звіт з праці).

Програма MASTER:Бухгалтерія містить модуль «Операції», який забезпечує ведення ручних операцій. В системі присутні типові операції, які здійснюються кожного місяця. Їх можна копіювати по зразку і змінювати дані. Також в системі є регламентовані операції — проведення валютної переоцінки, розподілення товарно-транспортних витрат, витрати майбутніх періодів. В цьому модулі забезпечено тестування закриття звітного періоду, розрахування фінансових результатів за звітний період.

 

MASTER:Бухгалтерія містить повний перелік аналітичних звітів:

  • оборотно-сальдова відомість,
  • аналіз рахунку,
  • картка рахунку,
  • шахова відомість,
  • журнали-ордери,
  • оборотно-сальдові відомості за аналітиками,
  • картки аналітики,
  • зведені проводки.

У MASTER:Бухгалтерії автоматично формується головна книга, універсальний звіт, а також звітність по ПДВ, регламентована фінансова звітність та звітність із податку на прибуток.

У системі всі довідники зібрано в окремому модулі. Кожен попередній модуль містить розділи «Звіти» та «Довідники». У них містяться необхідні для обліку операції за цим модулем. Розробник вчасно вносить зміни до форм подачі звітності у випадку зміни законодавства. Крім того, MASTER:Бухгалтерія підтримує інтеграцію з різними системами подачі звітності. Це дає змогу максимально автоматизувати процес подачі звітності на підприємстві.

Na chasi

 

Залишити коментар