Суспільство

100 років створення Української Центральної Ради (ФОТО)

Події, що відбувалися в столиці нашої держави в березні 2017 р. поклали початок новому етапу розвитку української державності.

20 березня 1917 року було завершено створення Української Центральної Ради, обрані її перші керівні структури. Головою Ради заочно був обраний визнаний лідер українського руху Михайло Грушевський.

Повалення самодержавства в Росії дало поштовх легалізації різних політичних партій, створенню численних громадських організацій та їх об’єднань. Так. 16 (3) березня 1917 року, як тільки інформація про Російську революцію потрапила на сторінки київських газет, у приміщенні клубу “Родúна” у будинку по вул. Великій Володимирській, 42 зібралися збори представників українських партій та організацій, скликані з ініціативи Товариства українських поступовців (ТУП) – міжпартійної громадсько-політичної організації, яка була заснована у 1908 році і з того часу була на чолі українського громадсько-політичного життя. На цих зборах зібралося чимало громадських активістів, які відігравали помітну роль в боротьбі за незалежність української держави.

На зборах обговорювалася ідея створення загальноукраїнського керівного центру, характер якого, принципи організації, завдання та програмні гасла викликали гостру кількаденну полеміку. ТУПівці, серед яких  Людмила Старицька-Черняхівська, Сергій Єфремов, Дмитро Дорошенко, Андрій Ніковський, вважали, що ТУП має стати загальним об’єднуючим органом українських сил. Однак представники українських соціалістів, зокрема Іван Стешенко та Дмитро Антонович наполягали на тому, щоб була створена нова рада, до якої б увійшли представники від всіх українських організацій.

З 16 по 20 березня 1917 року в суперечках і консультаціях між представниками різних політичних, громадських, наукових, культурних і кооперативних осередків було узгоджено рішення про створення Української Центральної Ради. При цьому значення “українська”  мало підкреслювати національний характер об’єднання, яке відбулося на основі вимог територіальної автономії України, державної української мови та забезпечення прав національних меншин.

До тимчасового складу Центральної Ради увійшли представники Українського наукового товариства, Українського технічно-агрономічного товариства, Українського педагогічного товариства, Національного українського союзу, представники кооперативних, студентських організацій, робітництва, війська, українських соціал-демократів та інші. Але самі ініціатори створення Ради – ТУПівці – не посіли в ній домінуючого становища, натомість українські соціал-демократи отримали значну кількість місць.

20 (7) березня 1917 року були обрані перші керівні структури Української Центральної Ради, що ознаменувало її створення як київської міської громадсько-політичної організації. Головою Ради заочно обрали визнаного лідера українського руху Михайла Грушевського, який на той час ще не повернувся із заслання з Москви. До складу президії увійшли його заступники – Федір Крижанівський і Дмитро Дорошенко, заступником голови став Дмитро Антонович, писарем – Сергій Веселовський, скарбником – Володимир Коваль.

Михайло Грушевський, 1 липня 1917 року

Михайло Грушевський, 1 липня 1917 року

22 березня 1917 року Українська Центральна Рада прийняла свій перший документ – відозву “До Українського народу”, яка починалася словами:

“Впали вікові пута. Прийшла воля всьому пригніченому людові, всім поневоленим націям Росії. Настав час і твоєї волі й пробудження до нового, вільного, творчого життя після більш як двохсотлітнього сну. Уперше Український триддятиміліонний народе, Ти будеш мати змогу сам за себе сказати, хто ти і як хочеш жити, як окрема нація. З цього часу в дружній сім’ї вільних народів могутньою рукою зачнеш собі сам кращу долю кувати”.

Колишній Педагогічний музей царевича Олексія у Києві, в якому тривалий час працювала Центральна Рада. Листівка початку ХХ століття

Колишній Педагогічний музей царевича Олексія у Києві, в якому тривалий час працювала Центральна Рада. Листівка початку ХХ століття

Під впливом революційних подій Українська Центральна Рада перетвориласья на лідера національно-визвольного руху. Після ж проголошення 20 (7) листопада 1917 року Української Народної Республіки виконувала роль вищого законодавчого державного органу.

Цей день в історії