Суспільство

Як захистити свої порушені права, звернувшись у Європейський суд з прав людини

 Європейський суд з прав людини – це міжнародний судовий орган Ради Європи, який  розглядає заяви, подані особами, що скаржаться на порушення своїх прав та свобод, визначених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 1950р. та протоколами до неї, згоду на обов’язковість яких дана державою учасницею Конвенції та її протоколів..

Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних установ. Також заявники, які не бажають оприлюднення перед громадськістю даних про свою особу, мають право звернутись до Суду із запитом на анонімність і Суд може задовольнити запит про анонімність або надати її з власної ініціативи.

Перед тим як звернутися із заявою до Суду, повинні бути використані усі національні засоби захисту в державі, проти якої спрямовується заява, які могли б призвести до позитивного вирішення питання, яке є предметом оскарження.

Заяву до Суду необхідно подати у шестимісячний строк. Цей шестимісячний строк зазвичай визначається з дати, коли найвища судова чи адміністративна інстанція, що уповноважена вирішувати справу, прийняла у ній рішення, або коли заявник чи його юридичний представник були повідомлені про це рішення.  Датою подання заяви є дата, коли формуляр, що відповідає всім вимогам цієї статті, був надісланий на адресу Суду. Датою відправлення вважатиметься дата поштового штемпеля. Направляти заяву потрібно вчасно і виключно поштою на адресу: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg cedex, так як заява повинна надійти до Суду з оригіналом підпису заявника чи представника.

Формуляр заяви до Європейського суду з прав людини, розміщений на його сайті http://www.echr.coe.int.

Зміст заяви повинен містити:

(a) ім’я, дата народження, громадянство та адреса заявника і, якщо заявник є юридичною особою, повна назва, дата створення чи реєстрації, офіційний реєстраційний номер (за наявності) та офіційна адреса;

(b) якщо у заявника є представник, ім’я останнього, адреса, номери телефону і факсу та електронна адреса;

(c) якщо у заявника є представник, дата та оригінал підпису заявника в розділі формуляру, відведеного для довіреності; також у цьому розділі формуляру має бути оригінал підпису представника на підтвердження його/її згоди діяти в інтересах заявника;

(d) найменування Договірної Сторони або Сторін, проти яких подається заява;

(e) стислий і розбірливий виклад фактів;

(f) стислий і розбірливий виклад стверджуваного порушення (порушень) Конвенції та відповідних аргументів;

(g) стислий виклад інформації про дотримання заявником умов прийнятності, викладених у статті 35 § 1 Конвенції.

Заява подається заявником офіційною мовою однієї з країн, які ратифікували Конвенцію,тобто можна українською,а підписувати її може  заявник особисто або його представник. При чому якщо раніше обов’язково подавалась довіреність на представництво інтересів заявника, то тепер не потрібно направляти окрему довіреність, а у формулярі заяви лише слід заповнити розділ C або D в якому заявник своїм підписом підтверджує те, що уповноважує конкретну особу діяти від його імені, а представник  заявника своїм підписом підтверджує своєю згоду представляти інтереси заявника у Суді.

Додатки до заяви подаються у копіях не більше як на 20-ти сторінках, які не потрібно завіряти окремо, це можуть бути копії судових та інших рішень чи документи заходів, на які скаржиться заявник чи які підтверджують, що заявник використав усі національні засоби правового захисту. При цьому варто пам’ятати, що копії позовних заяв, апеляційні та касаційні скарги подаються з штампом вхідної кореспонденції канцелярії  відповідного суду. Також  документи, які долучаються як додатки  не слід скріплювати степлером, склеювати чи прошивати, копії документів  бажано щоб були односторонні та обов’язково складені в хронологічному порядку, пронумеровані та чітко позначені.

Документи, які додаються на підтримку заяви, повинні бути надані в хронологічному порядку, пронумеровані та чітко позначені.

Якщо вимоги, викладені в пунктах 1, 2 і 3 цієї статті, не були дотримані, Суд не розглядатиме заяву. Винятками є наступні випадки:

(a) якщо заявник надав ґрунтовні пояснення про причини невиконання цих вимог;

(b) якщо заява містить запит про вжиття термінових заходів;

(c) якщо Суд прийме відповідне рішення з власної ініціативи або на прохання заявника.

Також слід вказати, що 05 жовтня 2017 року Верховна Рада України ратифікувала  Протоколи № 15 та № 16 Конвенції, де одним із положень Протоколу №15 передбачено скорочення терміну подання заяви з 6 місяців до 4від дати постановлення остаточного рішення на національному рівні. А Протокол №16 закріплює право Верховного Суду звертатися до Європейського суду з прав людини за наданням консультативних висновків з принципових питань, які стосуються тлумачення або застосування прав і свобод, визначених Конвенцією або протоколами до неї. Проте Протокол № 15 та №16 поки що не набрали чинності.

Правило щодо 4-місячного строку звернення до Суду буде застосовуватись лише через 6 місяців від дати, коли всі 47 країн – сторін Конвенції ратифікують Протокол № 15.

 

За інформацією ГТУЮ у Закарпатській області