Суспільство

Якими мають бути сучасні вчителі? (Частина ІІ)

Реформування будь-якої сфери неможливе без формування належного законодавчого підґрунтя. Освітня галузь також не є виключенням в цьому питанні.

Новий закон “Про освіту”, коли його приймуть, створить необхідне правове поле як для змін в самому навчальному процесі, так і дасть більше свободи вчителям, а саме:

По-першезакон дає можливість вчителям і вчителькам самим обирати вид, форму та місце підвищення кваліфікації. Крім традиційних інститутів це може бути ще навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, практикумах, нарадах, вебінарах, майстер-класах тощо і здійснюватися у різних формах – інституційній, дуальній чи на робочому місці (розділ VII, стаття 59, п. 2). Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж 5 років не може бути меншою 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок в частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (розділ VII, стаття 27, п. 3).

По-другеновий закон спрямовує державні кошти на підвищення кваліфікації не в призначені для цього державні інституції, а безпосередньо до школи – і вже школа (педрада) спільно зі своїми педагогами планує щорічне навчання кожної/кожного та розпоряджається коштами (розділ VII, стаття 59, п. 3, п. 5).

По-третєзакон “Про освіту” розширює фінансові можливості педагогів, у тому числі й на самоосвіту, встановлюючи посадовий оклад педагогічного працівника (найнижчої кваліфікаційної категорії) у розмірі не менше чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Також визначається щомісячна надбавка у розмірі 20% посадового окладу тим, хто пройшли сертифікацію (розділ VII, стаття 61, п. 2, п. 5).

По-четверте, певною мірою вивільняється для підвищення кваліфікації і час, оскільки виховна робота законом зараховується до робочого часу педагогічного працівника, як і навчальна, методична, організаційна робота та інша педагогічна діяльність, передбачена трудовим договором (розділ VII, стаття 60, п. 2).

Ліквідуються атестація шкіл та інспекції в районних управліннях освіти – процедури, які забирали дуже багато вчительського часу та дискредитували себе через корупційну складову й неефективність.

EdCamp Foundation