Економіка

Що потрібно для прискорення розвитку цифрової економіки в Україні?

Сучасні технології вже міцно увійшли в життя багатьох українців, проникнувши практично у всі сфери життя.

Майбутнє української економіки перебуває у цифровій площині. Що ми маємо зробити для цього?

В першу чергу, це трансформація свідомості, адже цифрова економіка – це глибоке розуміння та усвідомлення, що «цифра» – ключ до конкурентоздатності національного бізнесу, держави та країни, насамперед як користувачів цифрових технологій.

Однак це не відбувається миттєво. Крім того, варто враховувати ще кілька моментів, які супроводжують процес трансформації свідомості.

  • Розвинена цифрова інфраструктура. Фактично йдеться про нову якість та покриття широкосмуговим Інтернет території України, особливо віддалених селищ, об’єктів бізнес- та соціальної інфраструктури, багато з яких перебувають у так званому «цифровому розриві» (з англ. digital divide)  Такі інфраструктурні проекти доцільно розвивати разом із ЄС та стратегічними партнерами, адже інфраструктура доступу до Інтернет – це досить суттєві інвестиції та масштаби.

  • Освічений людський капітал. Нові технології формують новий акцент на специфічні навики та компетенції, якими має вільно володіти людина для повноцінної інтерграції у цифровий простір. До відома, країни Європи виконують національні програми опанування громадянами  аж 21 цифрової компетенції!
  • Ефективна система ідентифікації, захисту персональних даних, довірчі послуги – це першочергові елементи так званої «м’якої» інфраструктури;
  • Розвиток    додатків та сервісів. Наприклад, проекти «Розумне місто», проекти «цифровізації освіти», величезна компонента «Індустрія 4.0.», котра стосується промисловості; громадська безпека; медицина, екологія, транспорт та десятки інших сфер життя, що досі перебувають в аналоговому форматі.
  • Захист інтелектуальної власності. У цифровому просторі охорона та захист прав інтелектуальної власності є ключовим фактором, який впливає на мотивацію “креативити”. Адже часто йдеться про юридичну можливість отримувати комерційний зиск та гарантії захисту своєї інтелектуальної праці.
  • Відповідне “цифрове” законодавство. Маємо визначити та закріпити цифрові права громадян, визначити принципи цифровізації,  забезпечити реалізацію плану заходів щодо усунення законодавчих, інституційних, податкових бар’єрів та стимулювання цифровізації галузей економіки.

Новое время

Залишити коментар