Економіка

Що потрібно для прискорення розвитку цифрової економіки в Україні?

Сучасні технології вже міцно увійшли в життя багатьох українців, проникнувши практично у всі сфери життя.

Майбутнє української економіки перебуває у цифровій площині. Що ми маємо зробити для цього?

В першу чергу, це трансформація свідомості, адже цифрова економіка – це глибоке розуміння та усвідомлення, що «цифра» – ключ до конкурентоздатності національного бізнесу, держави та країни, насамперед як користувачів цифрових технологій.

Однак це не відбувається миттєво. Крім того, варто враховувати ще кілька моментів, які супроводжують процес трансформації свідомості.

  • Розвинена цифрова інфраструктура. Фактично йдеться про нову якість та покриття широкосмуговим Інтернет території України, особливо віддалених селищ, об’єктів бізнес- та соціальної інфраструктури, багато з яких перебувають у так званому «цифровому розриві» (з англ. digital divide)  Такі інфраструктурні проекти доцільно розвивати разом із ЄС та стратегічними партнерами, адже інфраструктура доступу до Інтернет – це досить суттєві інвестиції та масштаби.

  • Освічений людський капітал. Нові технології формують новий акцент на специфічні навики та компетенції, якими має вільно володіти людина для повноцінної інтерграції у цифровий простір. До відома, країни Європи виконують національні програми опанування громадянами  аж 21 цифрової компетенції!
  • Ефективна система ідентифікації, захисту персональних даних, довірчі послуги – це першочергові елементи так званої «м’якої» інфраструктури;
  • Розвиток    додатків та сервісів. Наприклад, проекти «Розумне місто», проекти «цифровізації освіти», величезна компонента «Індустрія 4.0.», котра стосується промисловості; громадська безпека; медицина, екологія, транспорт та десятки інших сфер життя, що досі перебувають в аналоговому форматі.
  • Захист інтелектуальної власності. У цифровому просторі охорона та захист прав інтелектуальної власності є ключовим фактором, який впливає на мотивацію “креативити”. Адже часто йдеться про юридичну можливість отримувати комерційний зиск та гарантії захисту своєї інтелектуальної праці.
  • Відповідне “цифрове” законодавство. Маємо визначити та закріпити цифрові права громадян, визначити принципи цифровізації,  забезпечити реалізацію плану заходів щодо усунення законодавчих, інституційних, податкових бар’єрів та стимулювання цифровізації галузей економіки.

Новое время