Економіка Суспільство

Чи щасливі українські бізнесмени? Результати дослідження

Україна належить до числа країн з перехідною економікою. Багато наших співвітчизників пробують себе в бізнесі, відкриваючи власну справу. В одних це проходить практично безболісно, а іншим доводиться докласти максимум зусиль для того, щоб отримати бажаний результат. 

Нещодавно економісти по-новому висвітлили питання задоволеності підприємців у трьох країнах з перехідною економікою – Китаї, Росії та Україні. Автори спочатку дослідили рівні задоволеності підприємців роботою та життям, проаналізувавши дані Українського лонгітюдного моніторингового дослідження (УЛМД) за 2012 рік.

Результати показують, що самозайнятість в Україні негативно пов’язана з задоволеністю роботою, тобто українські підприємці в цілому менш задоволені своєю роботою, ніж наймані працівники (Таблиця 1). Негативний ефект більш виражений в Україні у сільських підприємців.

Таблиця 1. Самозайнятість та рівень задоволеності в Україні

Задоволеність роботою
Загальний
масив
Міське
населення
Сільське
населення
(1) (2) (3)
Самозайняті -0,142*** -0,103*** -0,168***
(0,022) (0,030) (0,031)
Жінки 0,026** 0,019 0,042**
(0,013) (0,018) (0,019)
У шлюбі 0,046*** 0,037* 0,044*
(0,015) (0,021) (0,023)
Освіта
Середня школа
або коледж
0,033** 0,027 0,035
(0,016) (0,025) (0,025)
Бакалавр або вище 0,081*** 0,054* 0,113***
(0,023) (0,031) (0,035)
Здоров’я
Посередньо 0,077*** 0,075* 0,126**
(0,025) (0,044) (0,053)
Добре 0,146*** 0,130*** 0,209***
(0,026) (0,045) (0,054)
Тривалість роботи -0,039** -0,035 -0,030
(0,020) (0,026) (0,031)
Спостереження 3,342 1,756 1,538

У таблиці представлені середні маргінальні ефекти. Стандартні робастні помилки наведено в дужках. *, ** та *** означають рівні значимості – відповідно, 10%, 5% та 1%.

Українські підприємці часто вказують на обмеженість зовнішнього фінансування як одну з основних перешкод на шляху розвитку підприємства, оскільки їхні власні статки рідко коли достатні для ведення бізнесу. При цьому рівень фінансового розвитку у різних регіонах України неоднаковий, а підприємці є як у більш, так і у менш розвинених регіонах.

Фінансовий розвиток підвищує задоволеність українських підприємців своїм життям (Рисунок 1). Крім того, фінансовий розвиток може принести користь як сільським, так і міським підприємцям. Отриманий результат вказує на те, що вищий рівень фінансового розвитку може привести до більш ефективного виділення кредитів та більшої їх доступності, що зменшило б фінансові обмеження, з якими стикаються підприємці. У результаті підприємці з більш фінансово розвинених регіонів є більш задоволеними.

Маргінальні ефекти самозайнятості, що впливають на задоволеність при різних рівнях фінансового розвитку в Україні

Більший фінансовий розвиток не пов’язаний з імовірністю стати самозайнятою особою, але негативно пов’язаний з імовірністю виходу із самозайнятості в Україні (Таблиця 2). Це певною мірою вказує на те, що рушіями підприємництва в Україні можуть бути деякі “спонукальні” чинники, як-от тривалість перебування у стані безробітного або низькі заробітки на оплачуваних робочих місцях, а не можливості, що з’являються внаслідок зменшення фінансових обмежень. Проте коли особа стала підприємцем, кращий доступ до кредитів може довше утримувати її у сфері самозайнятості.

Таблиця 2. Фінансовий розвиток та отримання/припинення статусу підприємця в Україні

Отримання статусу підприємця Припинення статусу підприємця
(1) (2)
⊗ Фінансовий розвиток 0,010 -0,026*
(0,016) (0,014)
Жінки -0,034*** 0,012
(0,010) (0,009)
У шлюбі -0,028** 0,015
(0,013) (0,010)
Освіта
Середня школа
або коледж
-0,036* -0,059***
(0,020) (0,018)
Бакалавр або вище 0,022 0,019
(0,015) (0,011)
Здоров’я
Посереднє 0,019 0,039***
(0.016) (0.014)
Гарне 0.073*** -0.006
(0.023) (0.012)
Тривалість роботиs -0.018 -0.040***
(0.015) (0.015)
Спостереження 1,699 1,620

VoxUkraine

 

Залишити коментар