Суспільство

Сінгапур – серед лідерів якості освіти. В Чому секрет?

Поки теперішні школярі рахують дні до настання канікул, батьки майбутніх першокласників записують своїх чад до школи та неодмінно знаходять інформацію про зміни в початковій школі, а ще – про зарубіжний досвід побудови навчально-виховного процесу.

Найсвіжіші рейтинги показують ефективність освітньої системи Сінгапуру. Випускники шкіл міста-держави мають чудові знання і спроможні працювати в умовах мінливої ​​світової економіки та нової промислової революції. Так, за даними останнього звіту PISA (Programme for International Student Assessment), у якому оцінюють здібності учнів з країн – учасниць Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Сінгапур перевершив усіх за показником наукових знань молоді. Крихітна держава обігнала в рейтингу Японію, Естонію, Фінляндію і Канаду, які роками утримували першість за цим напрямком. Причому 24% всіх учнів та студентів Сінгапуру є одними з найбільш науково підкованих (рівні 5 і 6) – це втричі перевершує середній показник по ОЕСР. Такий рівень, згідно з рейтингом, свідчить про те, що учні із Сінгапуру досить кваліфіковані для самостійного творчого застосування на практиці здобутих знань у стандартних і незнайомих ситуаціях – тобто готові до життя з усіма його несподіванками. Чи не цього бажають своїм дітям усі батьки?

Головне надбання Сінгапуру – це його громадяни. Мініатюрна держава не може похвалитися великими територіями для сільськогосподарських угідь або масовим видобуванням корисних копалин, тому Сінгапур зосередився на послугах і високотехнологічних галузях, що дають великий прибуток без потреби значних виробничих площ. Основою потужної економіки країни стали фінансовий сектор, фармацевтика, обслуговування суден, хімічна промисловість, офшорна переробка нафтопродуктів і низка інших галузей промисловості, де найважливіші – люди.

Держава свого часу взяла жорсткий курс на розвиток інтелектуального потенціалу дітей та молоді. Причому деякі заходи й висловлювання членів уряду Сінгапуру, який розпочав довгий шлях, були аж надто ризикованими.

Сферою освіти в Сінгапурі завідує профільне міністерство, під орудою якого було розбудовано освітню систему держави. Головним пріоритетом своєї діяльності цей орган вважає не власне освіту дітей, грамотність чи якісь інші, здавалося б, очевидні цілі. Ні, на чільне місце міністерство поставило допомогу учням у самовизначенні: завдання школи Сінгапуру – допомогти учням виявити власні таланти, розкрити весь їхній потенціал, а також розвинути потяг до навчання, який сьогоднішні діти пронесуть через усе життя і здобуватимуть нові знання та навички за потреби.

 

Після закінчення середньої школи сінгапурські учні мають відповідати таким вимогам:

 • мати моральну цілісність;
 • вірити у свої можливості й бути здатними адаптуватися до змін;
 • уміти працювати в команді та проявляти емпатію;
 • бути творчими особистостями й мати допитливий розум;
 • вміти приймати інші точки зору і ефективно спілкуватися;
 • бути відповідальними за своє навчання;
 • насолоджуватися фізичною активністю і любити мистецтво;
 • вірити в Сінгапур і розуміти його цінності.

Після закінчення вишів і установ середньої спеціальної освіти студенти повинні:

 • мати силу духу, щоб відстоювати правду;
 • бути стійкими до негараздів;
 • бути здатними до міжкультурної співпраці та бути соціально відповідальними;
 • бути інноваційними та заповзятливими;
 • бути в змозі мислити критично і захищати свою точку зору;
 • бути цілеспрямованими у прагненні досконалості;
 • вести здоровий спосіб життя і цінувати естетику;
 • пишатися тим, що вони сінгапурці, розуміти місце Сінгапуру в світі.

Всі перелічені вище цілі, які стоять перед системою освіти в Сінгапурі, входять до єдиної доктрини, яку в країні називають DOE – від англійського Desired Outcomes of Education (бажані результати навчання). Уперше сформульовані 1997 р., принципи доктрини не так пропагують «шкільні» цінності – знання предметів, добрі оцінки тощо, як окреслюють якості, котрі повинна мати цілісна особистість у мінливому сучасному суспільстві.

Міністерство освіти Сінгапуру так наголошує на розвитку особистісних якостей через те, що нове століття кидає нові виклики, які неможливо ігнорувати. Керівництво країни чітко розуміє, що зміни у світі, й особливо в Азії, яка переживає економічний і технологічний розквіт, вимагають серйозної уваги. Серед таких факторів називають глобалізацію, демографічні аспекти (зростання кількості населення, мегаполісів тощо), впровадження нових технологій – «цифровізація» планети. Щоб Сінгапур не загинув у нерівному бою з новими випробуваннями, а використовував глобальні зміни собі на користь, систему освіти побудовано навколо певних компетенцій (умінь і навичок), названих у країні «Компетенції XXI століття».

В основі всієї системи компетенцій лежить ядро ​​цінностей:

 • повага – якість, що допомагає дитині розуміти власну цінність і цінність інших людей;
 • відповідальність – розуміння учнями боргу перед собою, родиною, своєю громадою, нацією і всім світом;
 • чесність – цілісне розуміння етичних принципів, сила духу в обстоюванні того, що дитина вважає правильним;
 • турбота, доброта і співчуття;
 • гнучкість – емоційна сила, оптимізм, винахідливість і здатність протистояти життєвим викликам;
 • гармонійність – пошук внутрішнього щастя, відчуття спільності із соціумом, розуміння багатокультурного світу.

На базі ядра цінностей вибудовуються соціальні та емоційні навички:

 • самосвідомість – розуміння власних емоцій, сильних і слабких рис;
 • самоконтроль – вміння контролювати емоції, мотивувати себе, здатність до самодисципліни;
 • соціальна свідомість, розуміння різниці між людьми, співпереживання і повага до інших;
 • управління відносинами шляхом ефективної комунікації, спільне розв’язання проблем, надання допомоги;
 • відповідальне прийняття рішень із розумінням особистих, моральних і етичних аспектів ситуації.

На базі навичок і цінностей народжуються нові вміння:

 • Громадянська грамотність, глобальна поінформованість і міжкультурні навички – це важливі компетенції, які допомагають молодим громадянам Сінгапуру адаптуватися у космополітичному суспільстві, котре дедалі більше схильне до глобалізації. Не втративши ідентичності, сінгапурці повинні мати змогу вільно працювати в інших країнах, ефективно співпрацювати з представниками інших верств суспільства, рас і народностей. У багатонаціональній країні з кількома державними мовами це надто важливо.
 • Критичне мислення і винахідливість – крім когнітивних навичок, таких як оцінювання варіантів вирішення, це і здатність до пошуку нетрадиційних рішень, а також важлива якість – не боятися помилок.
 • Комунікація, співпраця та інформаційні навички – це не тільки особливості спілкування та обробки інформації, що з’явилися із проникненням інтернету в усі аспекти життя, але також здатність захищати себе від кіберзагроз, розуміти етичні моменти глобальних систем комунікації, відрізняти неправдиву, незначущу інформацію від корисної та істинної. Сюди відносять і здатність ефективної комунікації в реальному світі.

Освіта тут обов’язкова для всіх, бідних і багатих. Щоб діти всіх верств населення невеликої країни відчували свою важливість для Сінгапуру, крім приватних шкіл, які почасти субсидує уряд, тут створено потужну мережу державних навчальних закладів. Усі вони відповідають вимогам доктрини DOE і достатньо профінансовані, включно із фізичним вихованням та навчанням художніх дисциплін. Кожна школа оснащена всім необхідним, щоб виховати найкращих. Цьому сприяє і викладацький склад.

Учителі мають великі можливості для саморозвитку, добре забезпечені на роботі й у побуті – їм створюють всі умови для того, щоб вони підтримували високі стандарти освіти. Державну доктрину і навчальні програми не обговорюють. У різних школах нема «різнобою» – всі й кожна з них мають бути зразком, чого, в принципі, вдалося домогтися за роки впровадження цієї практики.

Оцінювання учнів, як і самі навчальні програми, дуже прозоре. На тлі загальної налаштованості на саморозвиток, культивування власних талантів кожним учнем і розуміння своєї ролі в суспільстві діти мають зрозумілі орієнтири, до яких із задоволенням рухаються.

 

Дім інновацій