Суспільство

Сучасний світ крізь призму позитивних тенденцій (ІНФОГРАФІКА)

Сучасний світ, можливо, далекий від ідеалу. Але не такий вже поганий, як нам іноді здається. Цьому є ряд підтверджень.

1. Тривалість життя продовжує зростати

Тривалість життя

Навіть за часів промислової революції середня тривалість життя в європейських країнах не перевищувала 35 років.

Це не означає, що більшість людей вмирали у цьому віці, на середній показник у першу чергу впливав високий рівень дитячої смертності. Великою проблемою також була смерть від час пологів.

Багато людей вмирали від таких поширених захворювань, як віспа та чума, які тепер, принаймні в розвинутих країнах майже повністю подолали.

2. Дитяча смертність знижується

Дитяча смертність

Лише століття тому рівень дитячої смертності все ще перевищував 10% – навіть у країнах з таким високим рівнем доходу, як США та Велика Британія.

Але завдяки сучасній медицині та підвищенню соціальної безпеки в багатих країнах це число скоротилося майже до нуля.

Крім того, в країнах, що розвиваються, як-от Індія та Бразилія, сьогодні показник дитячої смертності є нижчим, ніж у розвинених країнах за аналогічного рівня доходу століття тому.

3. Коефіцієнт народжуваності падає

Народжуваність
Народжуваність
Народжуваність

Хоча багато хто стурбований швидким зростанням населення, рівень народжуваності насправді помітно знизився в усьому світі. За оцінками демографічного відділу ООН, до кінця XXI століття загальне число людей у світі стабілізується приблизно на 11 мільярдах.

Ба більше, на діаграмах видно, що багато країн, економіка яких розвивається, як-от Бразилія, Китай і низка африканських країн, уже досягли низького рівня народжуваності.

Хоча провідним економікам для цього знадобилося майже 100 років, починаючи з промислової революції, багато інших країн впоралися з проблемою високої народжуваності протягом двох-трьох десятиліть.

4. Зростання ВВП прискорилося в розвинених країнах

ВВП

Економіка технологічних лідерів, як-от США та Західна Європа, протягом останніх 150 років зростає в середньому на 2% щороку. Це означає, що рівень реального доходу збільшується вдвічі кожні 36 років.

Попри тривалі підйоми і спади в економіці, як-от Велика депресія або Світова економічна криза останніх років, стійкість темпів зростання дійсно вражає.

Країни з низькими доходами, зокрема Китай та Індія, в останні десятиліття швидко наздоганяють Захід.

Темп зростання у 10% протягом тривалого періоду означає, що рівень доходів населення подвоюється приблизно що сім років. Процвітання більшої кількості країн у світі є, безперечно, гарною новиною для всіх.

5. Нерівність у світі знижується

Бідність
Бідність
Бідність

Хоча внаслідок глобалізації нерівність у країнах зростає, загальносвітова нерівність протягом останніх кількох десятиліть постійно знижується.

Це відбувається переважно завдяки таким країнам, як Китай та Індія, де в останні роки рівень життя сотень мільйонів людей помітно покращився.

Насправді, вперше з часів промислової революції близько половини населення світу можна вважати світовим середнім класом.

6. Більше людей живе в демократичних суспільствах

Політичні режими

Більшу частину історії люди жили під тиском недемократичних режимів. Сьогодні близько половини людського населення живе в демократичному суспільстві.

90% тих, хто живе при автократичному режимі сьогодні, це китайці.

Хоча політика китайського уряду нещодавно гойднулася в інший бік, є всі підстави вважати, що подальший економічний розвиток врешті-решт (за теорією модернізації) призведе до демократизації країни.

7. Число конфліктів зменшується

Війни

Протягом всієї історії світ роздирали війни і конфлікти. Принаймні дві з найбільших держав світу воювали одна з одною понад половину всього часу, починаючи з 1500 року.

Хоча перша половина XX століття була надто кровопролитною, коли з невеликим проміжком відбулися дві світові війни, у післявоєнну добу в світі переважно настав мир.

Вперше в історії Західної Європи не було жодної війни або конфлікту протягом трьох поколінь.

Стабільності світу сприяє діяльність таких міжнародних організацій, як ЄС та ООН.

BBC Україна