Суспільство

Навчання за новою схемою або Які зміни чекають шкільну освіту?

Традиційна класно-урочна система багато в чому вже вичерпала себе. І хоча розподіл на класи та проведення уроків в повній мірі скасовувати ніхто не планує, однак систему освіти чекає ряд перетворень.

Що планують зробити?

Українську освіту планують перетворити на інноваційне середовище, в якому учні й студенти отримують навички та вміння самостійно здобувати знання і застосовувати їх у практичній діяльності. Так прописано в концепції реформи. Реформа передбачає впровадження нового стандарту освіти, покращення матеріально-технічної бази, створення прозорої системи фінансування навчальних закладів та підвищення престижу професії педагога. Нові державні стандарти середньої, професійної та вищої освіти будуть впроваджені на основі компетентністного підходу.

Компетентність – це не тільки знання, а й уміння їх використовувати для власних, індивідуальних і професійних завдань”, – пояснює Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

За новими держстандартами навчання у школах будуть започатковані нові методики викладання, змінений формат спілкування учнів, учителів та батьків, запроваджені проектна робота та навчання через діяльність.

Після закінчення школи учень має володіти ключовими компетентностями, а це, окрім традиційних, – підприємливість та інноваційність, економічна компетентність тощо; а також наскрізними вміннями, такими як критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, вирішувати проблеми.

Кожен заклад освіти муситиме оприлюднювати інформацію про надходження всіх коштів та їхнє призначення. Після впровадження системи батьки бачитимуть, скільки та на що витрачає кошти держава, а також зможуть контролювати використання своїх внесків.

Освітню реформу збираються впроваджувати до 2029-го року.

 

Що вже зроблено?

• Оновлені програми навчання для учнів 1-9 класів;
• Впроваджено новий Державний стандарт початкової освіти у 100 пілотних школах;
• Ухвалено новий закон України “Про освіту”;
• Розроблено план дій із запровадження Нової української школи;
• Розроблено і затверджено Державний стандарт початкової освіти на компетентнісній основі;
• Триває підвищення кваліфікації вчителів початкової школи;
• Стартував проект з впровадження електронних підручників;
• Оновлені державні стандарти професійно-технічної освіти;
• Розпочато впровадження елементів дуальної форми професійного навчання.

The reforms guide