Суспільство

Майже півсотні українських шкіл стануть учасниками перевірки учнівських компетентностей

Перші роки навчання в школі стають свого роду випробуванням як для учнів, оскільки їм доводиться знайомитися з усім новим.

З 3 травня 2017 року почалася апробація завдань для моніторингу початкової освіти – дослідження читацької та математичної компетентностей четвертокласників. Результати апробації не оприлюднюватимуть і за ними не оцінюватимуть рівень навчальних досягнень школярів чи окремих шкіл.

Апробація необхідна, щоб підготувати якісні завдання для моніторингу, який проводитимуть виключно для того, аби оцінити якість роботи початкової школи в Україні.

У тестових зошитах з читання міститимуться невеликі тексти, що відрізнятимуться за форматом і змістом. Школярі повинні будуть знайти певну інформацію, проаналізувати та проінтерпретувати її, відповісти на запитання до текстів та ін. Учасники отримають буклет з текстом та окремий зошит із завданнями, де записуватимуть відповіді.

Тестування з математики буде спрямоване на перевірку знань і вмінь учнів при розв’язанні задач з таких тем, як «Числа і вирази», «Геометричні фігури», «Величини і їх вимірювання», «Представлення даних». Кожен школяр працюватиме з робочим зошитом, де відразу фіксуватиме відповіді.

Апробація завдань проводиться з метою перевірки їхньої валідності, надійності, об’єктивності, обґрунтованості, ефективності і прийнятності результатів. Вона дозволяє відібрати завдання різної складності, а також виміряти розподільну здатність – чи дають тести можливість достовірно розрізняти учасників з різним рівнем знань.

Укладені тести використовуватимуть для моніторингу початкової освіти, що вперше буде проведено УЦОЯО навесні 2018 року. У подальшому дослідження також проводитимуть у 2020, 2022 та 2024 роках – це допоможе оцінити якість освіти, яку дає школа, а також перебіг освітньої реформи і, за потреби, скоригувати їх.

Участь у дослідженні не буде загальнообов’язковою: до нього залучать лише ті навчальні заклади, що потраплять до репрезентативної вибірки.

“Мета цього дослідження – не перевірка когось конкретно, а діагностування проблем системи шкільної освіти загалом. Ми переконані, що будь-які зміни шкільної освіти мають бути обдуманими і обережними. Результат новацій, а також нові тенденції в системі освіти, мають відслідковуватися та коригуватися задля отримання учнями кращого рівня якості освіти. Лише так можна досягти дійсно позитивних змін в системі освіти”, – переконаний заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей.

У межах моніторингу визначатимуться чинники, що впливають на результати навчання учнів. Для цього розроблені спеціальні анкети. Отримана інформація дасть змогу експертам з’ясувати вплив на рівень навчальних досягнень учнів різних чинників, як-от:

  • соціально-економічний стан родини,
  • освіта батьків,
  • відвідування дитиною дошкільного навчального закладу,
  • практика читання дитиною в школі й удома,
  • форми і методи роботи вчителів,
  • особливості виконання учнями домашніх завдань з математики та читання.

Анкети також будуть апробовані, що дасть змогу визначити ступінь розуміння учнями змісту запитань анкети та особливостей роботи з нею.