Економіка

Кілька аргументів на користь приватизації (ІНФОГРАФІКА)

Багато нововведень в економіці вже випробували на собі різні країни світу. В цьому є своя вигода для України: можна уникнути значних помилок, пришвидшити деякі процеси, щось скомбінувати.

Приватизація в Україні розпочалася ще на початку 1990-х роках, але поки що цей процес не завершений.

У США та ряді економічно розвинених країн роль держави в останні кілька десятків років змінювалася і ставала все меншою, якщо оцінювати вклад державних підприємств у ВВП. У значній мірі це зумовлено зменшенням кількості державних підприємств внаслідок приватизації. Швидкість проведення приватизації є важливим фактором, як свідчить досвід Угорщини, Польщі та Словенії, де приватизація проходила повільними темпами та сприяла позитивній динаміці трансформацій їх економік.

Чому існують державні підприємства?

Меггінсон (Megginson, 2005) виділяє п’ять причин існування підприємств державної форми власності.

  1. Державні підприємства можуть бути однією з форм реалізації державної влади як за часів феодалізму або стародавніх цивілізацій.
  2. Державні підприємства можуть створюватись для впровадження важливих державі технологій, які можуть бути занадто дорогими для приватних підприємців. Це було актуально в епоху індустріальних революцій та у випадку військових технологій.
  3. Виконання державою соціальних функцій. Якщо підприємство банкрутує, воно може бути переведене у державну власність, щоб запобігти масовому звільненню працівників.
  4. Ідеологія. Наприклад, комуністична влада повністю забороняє приватну власність. Влада у демократичних суспільствах націоналізує лише стратегічно важливі підприємства, а іншим дозволяє перебувати у приватній власності.
  5. Політична фракційність. Коли у суспільстві є виражений поділ на соціальні групи за расовою, релігійної, класовою або етнічною ознакою, то група, що знаходиться при владі може прагнути до отримання контролю над тими чи іншими сферами через державні підприємства на користь членів своєї соціальної групи.

Цілі приватизації державних компаній у різних країнах є схожими: надходження до державного бюджету; підвищення ефективності; зменшення державного втручання в економіку; урізноманітнення форм власності; підвищення конкуренції; переведення державних підприємств на ринкові механізми та принципи управління.

Результати дослідження

Приватизація позитивно впливає на усі галузі економіки за виключенням інфраструктури, разом з тим, коефіцієнти впливу суттєві лише для енергетики, виробництва та телекомунікацій.

Рання приватизація відбувалася у великих галузях економіки та була успішною. Вплив приватизації в цих сферах значний, коли підприємства, що приватизуються є великими. Цей висновок характерний для усіх країн, що розвиваються – чим більший розмір підприємств, що приватизуються, тим більший ефект від приватизації для економічного зростання.

 

VoxUkraine