Політика Суспільство

Е – декларування – ” За правду треба боротися!” ( Частина 2)

Лише об’єднавшись заради спільної мети – прозорішого врядування в Україні, що керується верховенством права, а не владою окремих людей, усі зацікавлені сторони можуть сподіватися на реальні зміни, які зроблять українські інституції стійкими до корупції.

 Як розібратися в новій редакції закону

Тлумачення найбільш суперечливого пункту 5 частини першої статті 3, яке відповідає згаданим вище принципам тлумачення права і яке не можна відкидати до часу винесення рішення у відповідному судовому розгляді, є те, що цей пункт містить сукупність критеріїв, яким повинні відповідати фізичні особи, щоб підпадати під дію цього закону. Для фізичних осіб недостатньо задовольняти тільки один критерій – мають бути враховані усі вказані критерії. Це тлумачення ґрунтується на мові законодавчого тексту, а також на контексті всього антикорупційного закону.

Не можна просто легковажно проігнорувати відсутність нумерації списку в пункті 5 частини першої статті 3 в порівнянні з пунктами 1 або 2 частини першої статті 3, де присутня нумерація підпунктів списку. Принципи правового тлумачення кажуть, що кожне слово або елемент синтаксису в законодавчому акті є значимим і доцільним. Необхідно відмовлятись від тлумачень, які виходять із їх зайвості або безглуздості. Це важливо враховувати, оскільки обидва пукти – 1 і 5 – частини першої статті 3 містять списки, проте головна відмінність між ними полягає в наявності пронумерованих підпунктів у пункті 1: (а), (б), (в) … та їхньої відсутності у пункті 5. Інший аргумент на користь такого прочитання законодавчого тексту можна знайти в п.1 ст. 45, що апелює до пронумерованих підпунктів у п.2 частини першої статті 3, але посилається на п.5 частини першої статті 3  як на цілісну категорію.

Є всі підстави вважати, що законодавець використав нумерацію у п.1 частини першої статті 3 для позначення списку категорій, кожна з яких підпадає під клас суб’єктів – “особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”. Відсутність же нумерації у п.5 частини першої статті 3, ймовірно вказує на те, що до конкретного класу суб’єктів – фізичних осіб – застосовується список критеріїв. Цю думку поділяють експерти Центру політико-правових реформ.

Інтерпретуючи п.5 частини першої статті 3 як список критеріїв, що застосовуються до фізичних осіб, ми досягаємо результату, що обмежує коло суб’єктів застосування закону чітко визначеними категоріями осіб і відповідає меті Закону “Про запобігання корупції”. Якщо ж інтерпретувати п.5 частини першої статті 3 як список окремих категорій, то застосування закону може стати надто розширеним, що навряд чи можна вважати розумним з онляду на заявлену мету цього закону. Таке широке тлумачення ймовірно дозволило б порушити питання про його конституційну законність в національних судах, і, можливо, навіть у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

У результаті тлумачення п.5 частини першої статті 3 як списку критеріїв, що застосовуються до фізичних осіб, ми отримуємо досить добре структурований набір вимог для фізичних осіб, що підпадають під дію закону. Якщо схематично й коротко, то вони включатимуть:

  1. Бенефіціарів фінансової допомоги. Фінансова допомога повинна підпадати під критерії технічної або іншої допомоги, а метою допомоги повинне бути запобігання або боротьба з корупцією.
  2. Участь у діяльності з імплементації антикорупційної політики. Діяльність повинна відповідати критерію систематичності здійснення протягом року та мати на меті  імплементацію антикорупційної політики.
  3. Обіймання керівних посад в НУО, що  імплементують антикорупційну політику.

Якщо застосувати наведений вище набір критеріїв до “ЗМІ” (приклад, що широко використовується як аргумент про надмірно широке застосування закону), ми отримаємо наступний спрощений сценарій: якщо ЗМІ зареєстроване як неприбуткова НУО, то лише її керівники підпадатимуть під дію закону, і лише у випадку, якщо вони отримували кошти в рамках програм технічної допомоги, систематично виконували роботи й надавали послуги щодо імплементації антикорупційної політики, й тільки в тому випадку, якщо НУО здійснює діяльність у цій же сфері.

Таке тлумачення п.5 частини першої статті 3 врятувало б нас усіх від неприємних, абсурдних та зловмисних наслідків, що могли б стати на заваді меті антикорупційного закону. В такому випадку, Закон застосовувався б виключно у випадках, коли громадські активісти виступають у якості, схожій до державних службовців. Ця інтерпретація також розвіює будь-які сумніви щодо конституційної законності цього пункту.

Однак, якщо уряд вирішить витлумачити п.5 частини першої статті 3 як список окремих категорій фізичних осіб, чого побоюються опоненти змін до закону, принципи тлумачення права стануть їм в нагоді в якості юридичної зброї для боротьби в судах із тлумаченням закону урядом, аби утримати застосування закону в розумних межах.

За правду треба боротися правдою

Закон потребує доопрацювання і роз’яснення через можливі суперечливі наслідки ряду положень, зокрема суперечливого абзацу 3 частини 3 ст.45 антикорупційного закону. На жаль, аналіз цих питань виходить за межі цієї статті.  Не дивлячись на це, буква закону, насправді, не містить багатьох положень, проти яких виступають його критики. Не можна боротися за правду, підзвітність, справедливість, прозорість і якісне урядування за допомогою неправди. За правду треба боротися правдою.

Зважаючи на вищесказане, перед впровадженням закону необхідно розглянути питання, що викликають занепокоєння громадянського суспільства. Публічна війна через тлумачення закону, чи то у вигляді вуличних протестів, чи то в судах, ще глибше вбиватиме клин між урядом й громадянським суспільством. Заради підтримання атмосфери довіри парламент України мусить внести необхідні зміни до закону, щоб усунути можливі двозначності та сумніви щодо його застосування, аби громадські активісти, що побоюються надмірно широкого тлумачення законодавства з боку правоохоронних органів, почувалися більш впевнено.

Частина 1 (http://carpatobserver.eu/%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD/_ )

 

 

За даними: https://voxukraine.org