Транскордонне співробітництво

В Ужгороді відбудеться круглий стіл “Почути один одного: трансграничність і нові форми соціальної ідентичності” (АНОНС)

Зміни в соціально-економічному та політичному житті кожної країни неодмінно знаходять своє відображення і в зовнішній політиці. І це не можуть обійти увагою науковці, особливо соціологи.

Розвиток Європи ХXІ-го століття проходить під знаком розгортання
двох взаємовиключних тенденцій.

  1. Перша пов’язана з інтенсифікацією транскордонної комунікації, подальшим розвитком глобалізаційних процесів.
  2. Друга – із зростанням регіональної та локальної ідентичностей, “пробудженням регіонів”.

Прикладів дії цих тенденцій, разом взятих і кожної окремо, останнім часом можна спостерігати чимало (інколи в драматичній формі).
Важливим майданчиком розгортання зазначених процесів поряд,
скажімо, з Альпійським чи Баренцовим басейнами є Карпатський регіон.
Знаходячись у центрі “рози європейських вітрів”, цей геополітичний
ареал (прикордоння України, Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини)
завжди був у вирі важливих історичних подій та процесів, у ньому
витворювалися найрізноманітніші (навіть химерні) державно-етнічні
конфігурації. Унікальною була і залишається також його господарська,
культурна, етнічна, конфесійна та ментальна ідентичність.

В останні роки ця ідентичність все більше інтернаціоналізується. Про
це свідчать, зокрема, українсько-польська дискусія навколо тих чи інших
сторінок їхнього спільного історичного минулого та критична оцінка
деякими сусідніми державами окремих положень ухваленого парламентом Закону України “Про освіту”.

В Україні зазначені процеси доповнюються “міні-революцією” на
місцевому рівні – формуванням нових спільнот (територіальних громад).

Як оцінювати новітні форми внутрішньодержавної та транскордонної
соціально-територіальної ідентичності? Як вони можуть позначитися на
економічному та політичному розвитку України та її відносинах із сусідніми державами?

Обговорення цих та інших важливих питань актуалізації нових форм
соціальної ідентичності відбудеться під час круглого столу “Почути
один одного: трансграничність і нові форми соціальної ідентичності”, який відбудеться в залі засідань Вченої ради Ужгородського
національного університету 22 січня 2018 року. Початок о 14:30.

Учасниками дискусії будуть представники органів місцевої влади,
провідні науковці, що представляють різні регіони України, викладачі та
аспіранти вітчизняних вищих навчальних закладів.

УжНУ