Суспільство

Відтепер наукове стажування може тривати до трьох років

Передбачено , що фінансування може здійснюватися з різних джерел.

Відтепер граничний термін наукового стажування для наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, ад’юнктів та докторантів збільшено до двох років. Таке рішення було прийнято Урядом сьогодні, 5 квітня, за поданням Міністерства освіти і науки України.

Норма про дворічний строк наукового стажування була закріплена Законом України “Про наукову та науково-технічну діяльність”, але у низці постанов Кабміну ці терміни не були врегульовані.

Зокрема, постановами КМУ передбачалося, що термін стажування наукових і науково-педагогічних працівників не повинен перевищувати шести місяців, а аспірантів – одного року. Термін та порядок стажування докторантів та ад’юнктів не були визначені взагалі.

Завдяки ухваленим змінам, на докторантів та ад’юнктів тепер поширюється дія постанови № 411 від 13 квітня 2011 р.

Крім того, рішенням Уряду передбачено можливість направляти на наукове стажування за ініціативою наукового працівника та використовувати різні джерела фінансування стажування.

Так, фінансування може здійснюватися за рахунок коштів наукової установи (ВНЗ), що направляє на стажування, коштів, передбачених у Державному бюджеті України за відповідною бюджетною програмою, а також грантових коштів, коштів приймаючої сторони та інших джерел, не заборонених законодавством.

Сьогодні, 5 квітня, на засіданні Уряду було прийнято постанову, яка створює правові основи для утворення і функціонування Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Вона буде основним стратегічним органом реформування сфери науки та інновацій в Україні, який очолюватиме Прем’єр-міністр.